Điểm chuẩn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cao nhất là 28
Điểm chuẩn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cao nhất là 28

Điểm chuẩn năm 2021 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cao nhất là 28, tăng từ 2 đến 4 điểm so với năm 2020.

Author: Việt Lê Tuấn Việt Lê Tuấn
Posted: 03:04, Thursday 01/12/2022